Điều kiện & Điều khoản

terms-and-conditions

Quy định sử dụng

Website này được dùng để cung cấp thông tin và hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel.
Khi truy cập bất vào http://chukyso-ca.com điều này có nghĩa là bạn đã biết và cam kết với các điều khoản, điều kiện sử dụng website này. Nếu không đồng ý, bạn nên thoát khỏi đây. Mọi thông tin trên website chỉ cho phép bạn sử dụng cho mục đích cá nhân, cấm dùng cho mục đích thương mại mà chưa có sự cho phép của chúng tôi.

Điều kiện sử dụng
"Điều kiện & Điều khoản" có thể được thay đổi, bổ sung mà không báo trước. Để đảm bảo bạn nên thường xuyên kiểm tra lại trang này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website này thì việc này sẽ được hiểu là bạn đã đồng ý với những nội dung được thay đổi. 
Quyền thu thập và sử dụng thông tin
Chúng tôi được quyền thu thập và lưu trữ các thông tin từ bạn như Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email... khi bạn truy cập website. Ngoài ra, quá trình sử dụng website của bạn cũng được lưu lại. Chúng tôi có toàn quyền dùng các thông tin này.
Quy định về nội dung thông tin
Tất cả nội dung thông tin trên website này được sử dụng trong khuôn khổ phù hợp với các quy định và luật pháp hiện hành.
Cấm sao chép thông tin trên website với mọi hình thức mà không được sự đồng ý của chúng tôi. Tuỳ theo mức độ vi phạm mà người dùng có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Luật áp dụng
"Điều kiện & điều khoản" này được áp dụng theo pháp luật Việt Nam. Mọi sự vi phạm sẽ chịu sự xét xử của tòa án Việt Nam.

Xin chào mọi người!!! Mình là Cát Tùng.


EmoticonEmoticon