Hướng dẫn cách dùng phần mềm hỗ trợ mở khóa USB Token
Thiết lập môi trường máy tính để sử dụng tool
1. Cắm USB Token vào máy tính và máy tính phải kết nối internet
2. Cài đặt Java 7 hoặc 8
+ Java 7 32 bits, có thể download tại đây
+ Java 8 32 bits, có thể download tại đây
+ Java 8 64 bits, có thể download tại đây
3. Download và cài đặt tool 
Download tool: Tải file theo đường dẫn sau: Tại đây
Cài đặt tool: Giải nén file định dạng .rar và chạy file Viettel-CA User Tool v1.0.exe

cai-dat-phan-mem-mo-khoa-usb-token
 Bước 1: Cắm usb token vào máy tính và Bật tool mở khóa USB Token
Truy cập thư mục lưu file và click file Viettel-CA User Tool v1.0.exe. 

cai-dat-phan-mem-mo-khoa-usb-token-b2010

Bước 2: Chọn USB Token cần mở khóa

cai-dat-phan-mem-mo-khoa-usb-token-c2010.png

Bước 3: Nhấn “Quên mật khẩu”


cai-dat-phan-mem-mo-khoa-usb-token-d2010.png

Bước 4: Tạo yêu cầu

Khách hàng cá nhân
Khách hàng Tổ chức/ Doanh nghiệp

khach-hang-ca-nhan-2010


khach-hang-doanh-nghiep-2010.png


Bước 5: Chọn email hay số điện thoại nhận mã mở khóa


cai-dat-phan-mem-mo-khoa-usb-token-e2010.png

Sau khi Nhấn Gửi mã mở khóa thì theo phương thức nhận khách hàng đã chọn sẽ nhận được mã mở khóa qua email hoặc số điện thoại

Tin nhắn mã mở khóa
Email thông báo mã mở khóa

tin-nhan-ma-mo-khoa


email-thong-bao-mo-khoa-2010


Nếu thông tin email hoặc SĐT liên hệ nhận mã mở khóa USB Token không còn đúng thì bạn thực hiện “Thay đổi thông tin liên hệ

Bước 6: Mở khóa USB Token thành công
Sau khi nhận được mã mở khóa thì khách hàng chọn sang tab “Mở khóa USB Token” à Nhập giá trị mã xác nhận (gồm 8 số) từ email hoặc SĐT vào ô “Mã mở khóa” à Nhấn Mở khóa


huong-dan-cach-dung-phan-mem-mo-khoa-usb-token-a2010


Tool thực hiện mở khóa thành công và thông báo “Mở khóa USB Token thành công. Mật khẩu mới là viettel-ca

huong-dan-cach-dung-phan-mem-mo-khoa-usb-token-b2010.png


HƯỚNG DẪN XỬ LÝ LỖI THƯỜNG GẶP

Mọi thông tin, vướng mắc cần hỗ trợ bạn vui lòng gọi hotline 18008000 nhánh 1 hoặc gửi mail về vtt_cskhdn@viettel.com.vn để được hỗ trợ thêm

1. Thông báo “Không tìm thấy USB”


loi-thuong-gap-khi-mo-khoa-usb-token-a2010


Nguyên nhân: Do bạn chưa cắm USB token vào máy tính
Cách xử lý: Thực hiện cắm USB token vào máy tính

2. Thông báo “This application requires a Java Runtime Enviroment 1.7.0”


loi-thuong-gap-khi-mo-khoa-usb-token-b2010.png


Nguyên nhân: Do máy tính chưa cài đặt Java 7 hoặc Java 8
Cách xử lý: Download Java theo link đính kèm và cài đặt Java vào máy tính
+ Java 7 32 bits, có thể download tại đây
+ Java 8 32 bits, có thể download tại đây

+ Java 8 64 bits, có thể download tại đây

3. Thông báo “Không tìm thấy thông tin số điện thoại, email”


loi-thuong-gap-khi-mo-khoa-usb-token-c2010.png

Nguyên nhân: Thông tin liên hệ của bạn khi cấp chứng thư số không có đầy đủ thông tin số điện thoại và email liên hệ
Cách xử lý: Thực hiện cập nhật thông tin liên hệ mới nhất của bạn theo các bước sau:
- Tại màn hình thông báo click "Yes" hệ thống chuyển sang chức năng thay đổi thông tin
- Thao tác cập nhật thông tin liên hệ thao mục 4.

4. Cập nhật thông tin liên hệ để nhận mã mở khóa USB Token

Tại màn hình chọn hình thức gửi mã mở khóa, click “Thay đổi thông tin liên hệ

cap-nhat-thong-tin-lien-he-nhan-ma-2010


Bạn điền các thông tin xác minh thông tin tương ứng với chứng thư số bạn đang sử dụng
Cá nhân
Doanh nghiệp

loi-thuong-gap-khi-mo-khoa-usb-token-d2010

Chọn đối tượng: Cá nhân
Số chứng minh thư: Nhập đúng minh thư của cá nhân sử dụng chứng thư số
Ngày cấp CMT: Nhập đúng ngày cấp của số chứng minh thư (đúng định dạng dd-mm-yyyy)
Số điện thoại: Bạn nhập số điện thoại để nhận được mã mở khóa USB Token
Email: Bạn nhập email để nhận được mã mở khóa USB Token


loi-thuong-gap-khi-mo-khoa-usb-token-e2010

Chọn đối tượng: Tổ chức
Mã số thuế: Nhập đúng mã số thuế của doanh nghiệp/tổ chức sử dụng chứng thư số
Số CMT: Nhập đúng số chứng minh thư của người đại diện pháp luật
Số điện thoại: Bạn nhập số điện thoại để nhận được mã mở khóa USB Token
Email: Bạn nhập email để nhận được mã mở khóa USB Token


Bạn nhấn “Thay đổi” để thực hiện cập nhật thông tin liên hệ nhận mã mở khóa USB Token mới nhất

thong-bao-2010


5. Thông báo: “Thông tin mã số thuế hay chứng minh thư người đại diện pháp luật không đúng”


loi-thuong-gap-khi-mo-khoa-usb-token-f2010


Nguyên nhân: Tại màn hình thay đổi thông tin liên hệ cần bạn nhập thông tin xác minh chứng thư số nhưng thông tin mã số thuế hoặc số chứng minh thư người đại diện pháp luật không khớp nhau
Cách xử lý: Nhập đúng thông tin mã số thuế và chứng minh thư người đại diện pháp luật của công ty

6. Thông báo: Thông tin số chứng minh thư hay ngày cấp không đúng


loi-thuong-gap-khi-mo-khoa-usb-token-g2010.png


Nguyên nhân: Tại màn hình thay đổi thông tin liên hệ bạn nhập thông tin chưng minh thư và ngày cấp không khớp nhau
Cách xử lý: Nhập đúng thông tin số chứng minh thư và ngày cấp của CMT

7. Thông báo: “Có lỗi xảy ra trong quá trình tạo yêu cầu Mở khóa USB Token. Vui lòng kiểm tra kết nối Internet”


loi-thuong-gap-khi-mo-khoa-usb-token-h2010.png

Nguyên nhân: Máy tính của bạn không có kết nối internet
Cách xử lý: Đảm bảo máy tính kết nối full internet

8. Thông báo “Không tìm thấy yêu cầu mở khóa USB”


loi-thuong-gap-khi-mo-khoa-usb-token-i2010.png

Nguyên nhân: Do bạn chưa tạo yêu cầu mở khỏa USB Token
Cách xử lý: Bạn vui lòng thực hiện theo Bước 4 “Tạo yêu cầu mở khóa USB Token”

9. Quá trình mở khóa thiết bị không Thành công, vui lòng liên hệ 18008000 nhánh 1 để được hỗ trợ  trực tiếp qua teamviewer
Cách xử lý: Khách hàng liên hệ tổng đài 18008000 (nhánh 1) miễn phí, để được hỗ trợ

10. Không tìm thấy CTS tương ứng trong thiết bị
Nguyên nhân: Trong thiết bị USB token của khách hàng không có chứng thư số đúng với thông tin khách hàng nhập.
Cách xử lý: Khách hàng liên hệ tổng đài 18008000 (nhánh 1) miễn phí, để được hỗ trợ

Xin chào mọi người!!! Mình là Cát Tùng.


EmoticonEmoticon